Begravningsplatser

Var får jag reda på var min släktings grav finns?
Du kan fråga om var graven finns från följande ställen:

 • I Karleby Anna och Marie: begravningsplatsernas kontor på Bågvägen 1, tfn 050 3147 477 (må-to kl. 9-14)
 • I Karleby Elisabeth: begravningsplatsens kontor på Elisabetsvägen 42, tfn 050 3147 478 (må-to kl. 9-14)
 • I Kaustby och Ullava av kyrkvaktmästaren, tfn 050 3147 516
 • I Kelviå av kyrkvaktmästaren, tfn 050 3147 520
 • I Lochteå av kyrkvaktmästaren, tfn 050 3147 523
 • I Halså av kyrkvaktmästaren, tfn 040 757 7345

När flyttas gravstenen tillbaka på sin plats efter en begravning?
Vi strävar till att flytta gravstenen som flyttats i samband med begravningen tillbaka inom 2 månader efter begravningen, förutsatt att marken inte är frusen. Om marken är frusen görs arbetet följande vår. Stenarna som flyttats under vintern strävar vi till att flytta tillbaka strax i maj, men senast till midsommar. Stenarna som finns på underlagsbalkområdet flyttas tillbaka redan följande arbetsdag.

Vem sköter om upprätning av gravstenen?

 • Man kan räta upp gravstenen själv.
 • Upprätningen kan även beställas till Annan, Marian och Elisabeths begravningsplatser via Karleby kyrkliga samfällighet mot en ersättning. Församlingarna har möjlighet att ta emot upprätningsjobb endast i september-oktober. Arbetet kostar 60e/h. Minimikostnad 30 e.

Vems uppgift är att ta bort blomsterhyllningarna från graven efter begravningen?
De anhöriga bör ta bort blomsterhyllningarna från graven inom 14 dagar efter begravningen (gäller tiden maj till september) och övrigt inom 30 dagar efter begravningen. Efter det har församlingen rätt att ta bort blomsterhyllningarna.

Vilken tid på våren sätts vattnet på?

 • Bevattningsvattnet på gravgårdarna öppnas genast när vädret så tillåter. Datumet anges i april här.
 • På Kaustby begravningsplats (Kirkkomaa) samt på Ullava begravningsplats får man bevattningsvatten hela tiden från servicebyggnadens vägg och sommartid från vattenposterna.
 • På Kelviå begravningsplats från vattenpunkten vid servicebyggnaden.
 • På Lochteå begravningsplats från den allmänna toaletten vid servicebyggnaden, som är öppen dagligen mellan kl 7-20. 

Var kan man göra ett gravskötselavtal (gällande blommor och bevattning)?
Gravskötselavtal kan göras i Karleby kyrkliga samfällighets ekonomikontor, må-fre kl. 9-15
Gustaf Adolfs gata 16, 2:a våningen
050 3147 234