Dagstidningar ovanpå varandra.

 

Till media

Mediainfo och pressmeddelanden

Lokalmedierna bjuds in 5-6 gånger per år till medieinfo, där vi informerar om samfällighetens och församlingarnas aktuella händelser och nyheter. Dessutom sänds pressmeddelanden bland annat efter samfällighetens administrativa möten. Vid gemensamma kyrkorådets möten är pressen välkommen att närvara.

Idéer 

Behöver ni idéer till artiklar eller intervjuer, information eller bilder hjälper vi gärna till. De nyheter som finns på vår hemsida får fritt användas av pressen. 

Bilder av våra kyrkor samt logotyper

Ni får gärna ladda ner Karleby kyrkliga samfällighetens bilder samt församlingarnas logon i jpg-format. När ni använder vår logo, vänligen lämna tillräckligt med utrymme runt logon. 

Bilderna är lämpade för tidningstryck och kan användas fritt i nyheter som gäller samfälligheten och/eller församlingarna. Vill ni använda bilderna i andra sammanhang, fråga gärna lov.

Glöm inte att nämna fotografen när ni använder våra bilder.

Behöver ni andra bilder än de vi har till förfogande på fotosidan, kan ni ta kontakt genom att ringa, tfn 06 8296 111, eller mejla till info.kokkola@evl.fi.

Till bildbanken

Historien bakom logona.