Ekonomi

Inkomster och utgifter

Karleby kyrkliga samfällighets ekonomi baserar sig främst på kyrkoskatteintäkter. Skatteintäkterna utgör knappt 80 procent av intäkterna i helhet. Kyrkoskatteprocenten är 1,7. Driftskostnaderna är drygt 10 miljoner euro, varav personalkostnadernas andel är ca 62 procent. 

Beslutsfattande

Karleby kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige beslutar senast i december om följande års budget och verksamhetsplan. Gemensamma kyrkorådet lägger fram förslaget för fullmäktige. Innan det har direktionerna och församlingsråden behandlat sina budgetförslag. Gemensamma kyrkorådet beslutar om rambudgeten vanligen i maj.

Budgeter

Budget 2019 

Budget 2020 

 

Bokslut

Bokslut 2019