Oiva-rapporten

Oiva logo.Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. De kommunala inspektörerna utför inspektioner i enlighet med tillsynsplanen som förut.

Resultaten offentliggörs allt efter som de kommunala inspektörerna utför inspektioner. I Oiva bedöms livsmedelssäkerheten i företaget, såsomlivsmedelshygienen och produktsäkerheten, med hjälp av smilisar. För att få den bästa smilisen förutsätts att lagen följts. Alltid då Oiva ler är livsmedelssäkerheten god med tanke på konsumenten.

Oiva-rapporten gällande Karleby kyrkliga samfällighet är länkade till denna hemsida såsom lagen förutsätter. Det finns färdigställda rapporter som berör lägergårdarna Kalvholmen (Vasikkasaari), Torsö och Soldatskär, inom kort även för Kaustby församlingscenter.

Klicka på den här länken för att se Oiva-rapporten om Karleby kyrklIga samfällighet.

Obs! Oiva-rapporten finns endast på finska.