Beställ ämbetsbevis eller släktutredning

  • leveranstiden är normalt två veckor
  • leveranstiden är undantagsvis fyra veckor under sommartid (juni-, juli-, och augusti)
  • ifall den avlidnes dödsdatum inte ännu har registrerats i systemet, kan beviset bli fördröjt

Ämbetsbeviset är ett dokument, där man ger information om en viss person för medlemstiden i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Uppgifterna baserar sig på informationen i kyrkböckerna. Ett ämbetsbevis behöver ett godkänt ändamål, t.ex bouppteckning. Ämbetsbevisets innehåll grundar sig på den avsedda användningen. 

Ämbetsbeviset är avgiftsbelagt. 

Det finns två olika typer av ämbetsbevis: 

1. Levnadsintyg 

Med ett levnadsintyg kan du intyga dina basuppgifter. Man kan enligt avsett användningsändamål vid behov bifoga information om äktenskap, barn eller föräldrar.

En medlem i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland behöver vanligtvis inte ett levnadsintyg för bouppteckning efter sina föräldrar, eftersom levnadsuppgiften framgår i förälderns ämbetsbevis som gjorts av regioncentralregistret. (se lägre ner). 

Andra än medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan beställer levnadsintyg från sin egen registerhållare, t.ex ortodoxa kyrkan eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

2. Ämbetsbevis i form av släktutredning 

En släktutredning behövs vanligtvis till bouppteckningar och andra ärenden som gäller skötande av dödsbon (t.ex. bostads och fastighetsaffärer, avlutande av hyreskontrakt, lagfart, arvsavsägelse). Släktutredningen innehåller enligt avsedda användningen information om personens liv från 15 åring. I släktutredningen nämns också eventuell make/maka och barn. Ifall personen inte har barn eller make/maka görs bevis också av föräldrarna och syskonen. Släktutredningen görs omfattande, den innehåller all den information man behöver för en bouppteckning om dödsboets personer som hör till kyrkan. 

En släktutredning är inte samma som en släktforskning. 

I tjänsten Beställ ämbetsbevis kan man beställa ämbetsbevis.

Man kan också beställa ett ämbetsbevis/en släktutredning per telefon genom att ringa regioncentralregistret
tel. 050 3147 261 eller 06 8296 261 vardagar kl. 9-15 eller per e-mail: centralregister.karleby@evl.fi