Kyrkor och kapell

Karleby kyrkliga samfällighet har totalt tio kyrkor och tre kapell.

I kyrkorna och kapellen hålls gudstjänster, andliga evenemang och konserter, samt kyrkliga förrättningar: dop, bröllop och begravningar. Kyrkorna är också en del av en värdefull kulturhistoria och förknippas med många minnen bland församlingsmedlemmarna.

Karleby sockenkyrka, Kaustby kyrka, Ullava kyrka och Lochteå kyrka fungerar som vägkyrkor under sommaren.