Klockstaplar

Karleby kyrkliga samfällighet har fem klockstaplar; i Kaustby, Ullava, Kelviå, Lochteå och Halso. Kyrkklockorna i de gamla klockstaplarna inom kallar församlingsbor till gudstjänst.