Ekonomikontoret
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
Besöksadress: Gustaf Adolfs gata 16, 2:a våningen
må-fre kl 9-15
06 8296 111

Fakturering
Alla fakturor gällande Karleby kyrkliga samfällighet eller dess församlingar ska adresseras till:

Kyrkans Servicecentral/Karleby kyrkliga samfällighet
++2019++
PB 378
00026 Basware

E-fakturadress, EDIT-kod 003701792257

E-postadress för fakturor: kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com
OBS! Bifoga varje faktura som en separat fil till e-posten. Till denna adress ska skickas endast fakturor med bilagor (bilagorna i format A4).


toimistosihteeri - byråsekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


hallintosihteeri - förvaltningssekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


talouspäällikkö - ekonomichef

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

toimistosihteeri - byråsekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


hallintojohtaja - förvaltningsdirektör

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


palkkasihteeri - lönesekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


toimistotyöntekijä, vuosilomasijainen henkilöstöhallinnossa - kontorsarbetar, vikarie inom personalavdelningen

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet