Sjukhusprästerna

står till tjänst för patienterna, personalen och de anhöriga med samtal, skolning och kyrkliga förrättningar.

Kontakt med sjukhusprästerna fås vi sjukhuspersonalen eller genom att ta direkt kontakt med prästerna.


Matti Aho

johtava sairaalapastori - ledande sjukhuspastor

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


Anne Peltomaa

sairaalapastori - sjukhuspastor

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet