Förvaltningen i Karleby kyrkliga samfällighet

Karleby kyrklig samfällighet omfattar sex regionala församlingar:

Samfälligheten ansvarar för församlingarnas ekonomi samt fastigheterna och begravningsväsendet

I Karleby kyrklig samfällighet är det gemensamma kyrkofullmäktige som fattar de högsta besluten. De förtroendevalda väljs i församlingsvalet och besluter om samma frågor som fullmäktige i en helt självständig församling. Dessutom fördelar de medel mellan församlingarna i samfälligheten.

Gemensamma kyrkofullmäktige utser ett gemensamt kyrkoråd som leder samfällighetens verksamhet, administration och ekonomi. Det bereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och verkställer besluten.

De nuvarande förtroendevalda har sin mandat åren 2019-2022. I följande församlingsvalet hösten 2022 väljs
• ledamöterna till gemensamma kyrkofullmäktige
• ledamöterna till församlingsrådet för perioden 2023-2026.