Tjänster

De gemensamma arbetsformerna i Karleby kyrkliga samfällighet betjänar alla församlingsbor.

Utbudet av tjänster på finska hittar du här.