Begravningssätt

Kistbegravning i Marie kapell

Jordfästningar sker i huvudsak i begravningskapellet. Kistan och blomsteruppsättningarna som de anhöriga på förhand beställt till jordfästningen, är färdiga på platsen för jordfästningen. Begravningsgästernas ytterplagg lämnas i kapellets aula, varifrån de avhämtas efter jordfästningen. Därefter intar bärarna sina platser och kistan bärs i procession till graven. Församlingsmästaren handleder de anhöriga vid behov. Det är bra om de anhöriga på förhand kommer överens om de praktiska detaljerna med alla de personer, som jordfästningen berör.

Kistbegravning i kyrkan

Om jordfästningen sker i kyrkan bär de anhöriga kistan till kyrkan ca. en halv timme före jordfästningens början. Efter tillställningen flyttar de anhöriga kistan antingen genom att bära den eller med kistvagn till likbilen. Den avlidne flyttas i begravningsprocession till begravningsplatsen. Församlingsmästaren handleder de anhöriga vid behov. Det är bra om de anhöriga på förhand kommer överens om de praktiska detaljerna med alla de personer, som jordfästningen berör.

Kremering

Jordfästning vid kremering förrattas på samma sätt som vid kistbegravning. Om jordfästningen sker i Marie kapell lämnas kistan kvar i kapellet efter jordfästningen och begravningsgästerna går till minnesstunden. Om jordfästningen sker i kyrkan flyttas kistan tillbaka till lokalen för förvaring av kistor.

Begravningsbyrån för senare kistan till krematoriet. När urnan levererats till församlingen kan askan eller urnan med askan gravsättas i minneslunden, i en urngravplats eller i en kistgrav. Vid gravsättningen i grav för urna eller kista kan de anhöriga närvara. Gravsättning i minneslunden sköts av kyrkvaktmästaren utan närvaro av anhöriga.