Tron definierar vem man är som människa


Berätta kort om dina arbetsuppgifter?

- Allmänt församlingsarbete, gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andakter plus skriftskola är det som gäller till en början. Antagligen kommer det att bli mera senare.

Varför ville du jobba inom kyrkan?

- Kyrkans budskap är viktigt och kan förändra människors liv och världen till det bättre. Tron är viktig för den definierar vem man är som människa.
Därav kommer livsvärderingar och sättet hur man förhåller sig till Gud, medmänniskor och sig själv.

Vad njuter du av i ditt jobb?

- Att få möta människor i alla åldrar. Jag tycker om att få vara kreativ och jobba utan fast arbetstid. Jag tycker om att få stöda människor och hjälpa dem att finna hopp och mening i livet.

Vad betyder andlighet för dig?

- En personlig gudsrelation.

På vilket sätt skulle du föra kyrkan närmare människorna?

- Jag har goda erfarenheter av att samarbeta med olika föreningar och ordna gemensamma evenemang. Evenemang där man gör allmän välgörenhet lokalt är också ett gott forum där man kan skapa nya kontakter och locka nya människor med i församlingen.

En hurdan kyrka vill du lämna till nästa generation?

- En levande, aktiv församling, som växer och ständigt kallar nya människor till en levande gudsgemenskap.

Vad skulle du jobba med ifall du inte jobbade som präst?

- Som socialarbetare, som jobbar bland invandrare, och hjälper dem att integrera sig i det finländska samhället.

Jani Koivusalo

Jani Koivusalo är Karleby svenska församlings nya kaplan. Hans intervju publicerades på församlingssidorna i Kokkola-tidningen den 24.5.2023.