Information till begravningsbyrån 

Karleby kyrkliga samfällighets krematorium tar emot avlidna vardagar kl. 8-16. Krematorieskötaren ska kontaktas minst två vardagar innan den avlidna förs till krematoriet. Begravningsbyrån ser till att kvalitetskraven på kistan uppfylls och att inga föremål sätts i kistan. Högst 95 cm breda kistor kan kremeras.

Begravningstillstånd, askurna och en ifylld kremeringsbeställning ska följa med den avlidna. Om askan gravläggs i minneslund är urna inte nödvändigt, utan då kan askan placeras i en urna i papp, som fås från krematoriet utan extra avgift. 

Kom på förhand överens med krematorieskötaren om askans avhämtning. Urnan kan även sändas till församlingen. De anhöriga debiteras då 60 euro i leveranskostnader. Urnan kan även överlåtas direkt till de anhöriga tidigast två veckor innan gravläggning.

Karleby kyrkliga samfällighets betjäningsavgifter för kremering är 

  • 200 euro; avliden med hemort inom samfälligheten
  • 350 euro; avliden med annan hemort

Karleby kyrkliga samfällighets krematorium
Mariegatan 16, 67200 Karleby
050 3147 477
kokkola.krematorio@evl.fi
Personalen anträffas må-fre kl. 8-16.
Följ skyltningen till kapellet.