Regioncentralregistrets personal Anni Syrjälä, Heli Vepsäläinen, Maria Nystedt samt Anu Keski-Rahkonen.

Karleby regioncentralregister

Regioncentralregistret behandlar medlemsförsamlingarnas  

ämbetsbevis 
släktutredningar
släktforskningar
hindersprövningar
bli medlem i kyrkan

registrerar förrättningar (dop, skriftskola och konfirmation, vigsel till äktenskap, välsignelse av äktenskap och medlemskap i kyrkan).

Till Karleby regioncentralregister hör följande församlingar:En karta av församlingarna fom hörs till Karleby regioncentralregister.

Halso församling
Kannus församling
Karleby finska församling
Karleby svenska församling
Kaustby och Ullava församling
Kelviå församling
Lochteå församling
Perho församling
Toholampi församling
Vetil församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har 14 regioncentralregister.

Karleby regioncentralregister betjänar per telefon och e-mail. I fall du vill ha kundbetjäning på plats, beställ tid per telefon.

må-fre kl 9-15
06 8296 261 eller 050 3147 261
centralregister.karleby@evl.fi
Västra Kyrkogatan 17
67100 Karleby


Jukka Junnola

rekisterisihteeri

Kokkolan suomalainen seurakunta - Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


Leena Kemppainen

rekisterisihteeri - virkavapaalla

Kokkolan suomalainen seurakunta - Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


Maria Nystedt

registersekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


Anni Syrjälä

rekisterisihteeri

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


Heli Vepsäläinen

asiainhallintapäällikkö - ärendehanteringschef, tietosuojayhteyshenkilö - dataskydds kontaktperson

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet