Präster

Kontaktuppgifter till Karleby kyrkliga samfällighetens samtliga präster samt sjukhuspräster.

Du kan kontakta prästerna om du är i behov av samtal i livets krissituationer samt behöver själsligt stöd och vägledning.

H K L M N P R S T

H


K


L


vt. kirkkoherra

Kälviän seurakunta, Lohtajan seurakunta

M


seurakuntapastori

Kokkolan suomalainen seurakunta

N


P


vs. seurakuntapastori

Kokkolan suomalainen seurakunta

seurakuntapastori

Kälviän seurakunta, Lohtajan seurakunta

R


S


T


seurakuntapastori

Kokkolan suomalainen seurakunta

virkavapaalla