Kantor som också spelar fotboll

Varför sökte du jobb inom kyrkan?
- Jag ville arbeta som musiker för det goda, och det här yrket är mycket mångsidigt. Man får spela, sjunga, dirigera, ackompanjera, undervisa, tonsätta, arrangera och så vidare. I församlingslivet finns rum för olika musikstilar och -former.
- Jag sökte kantorstjänsten i Karleby svenska församling därför att jag ville komma tillbaka till mina rötter i Mellersta Österbotten. Jag är född i Kaustby.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
- På lördagar spelar och sjunger jag på begravningar och vigslar och på söndagar i högmässor och gudstjänster. På vardagar är det körövningar, samtal med t.ex. bröllopspar och medarbetarsamlingar. Varje dag måste jag reservera tid för övandet - ingenting blir färdigt utan arbete och fokusering.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb?
- Min största utmaning är också mitt viktigaste mål just nu: för att tjäna församlingen försöker jag lära mig svenska så bra som möjligt.

Vad är mest belönande?
- När man känner att musiken fungerar bra som uttryck för bön och tillbedjan och bidrar till gemenskap mellan människor. Ytterligare tycker jag om samarbete med andra - om du vill sjunga eller spela i kyrkan, var så vänlig och kontakta mig!

Vad gör du på fritiden?
- Jag tömmer flyttlådor... Nå, detta projekt är nästan färdigt. Jag tillbringar mycket tid med min hustru och vår ettåriga dotter. I framtiden vill jag delta i stadens kulturliv - och spela fotboll och schack!

När deltog du senast i gudstjänsten?
- På fjärde advent i stadskyrkan.

Vilken andlig sång eller psalm är din favorit?
- Jag har flera men på jultiden tycker jag mest om den engelska julpsalmen som är nr 25 i psalmboken:

Dagen är kommen!
Kärlek triumferar.
Kristus är född åt oss i Betlehem,
hälsad av änglar,
väntad av all världen.
O kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja,
o kom, låt oss tillbedja vår Herre och Gud.

Martti Laitinen jobbar som kantor i Karleby svenska församling.

Hans intervju publicerades på församlingssidorna i Kokkola-tidningen 28.12.2016.