Gravskötselavgifter för Karleby kyrkliga samfällighets begravningsplatser

Gravskötsel

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret mån-fre kl. 9-15, tfn 050 3147 234
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100
Besöksadress: Gustaf Adolfs gatan 16, 2:a våningen

Skötselavtalet träder i kraft när betalningen är gjord.

Gravskötselavgifter 2020 som PDF

GRUNDSKÖTSEL (inga blommor ingår)

- Skötselperioden är 1.6-31.8. Beställningar, som berör skötselperioden, tas emot fram till 12.6. 
- Grundskötselavgiften debiteras enligt reserverade gravplatser.
 

Gravplatser 1 2 3 4 5 Urngrav Barngrav (Marie) 
1 år (e) 60 70 80 90 100 30 30
5 år (e) 342 399 456 513 570 171 171

 

Grundskötselavtalet omfattar:
- gravområdets underhåll
- blomområdets underhåll, gödsling och bevattning, borttagning av vissna blommor
- att hålla blom- och grönområdet snyggt, växtskyddsåtgärder vid behov

Avgift för blomområdets grundförbättring 30 e
- debiters då gravskötselavtal ingås för första gången, vid längre skötselavtal debiteras ingen avgift
- bearbete och byte av växtunderlag ingår


Skötsel med blommor

- I skötsel med blommor ingår grundskötsel och de beställda blommorna.
- Vi kan inte ta färgönskemål i beaktande. Om någon blomstersort inte finns tillgänglig, förbehåller vi oss rätt att byta till en annan sort.
- Blommorna till skötselgravarna planteras mellan den 10.–20.6. beroende på vädret. Vårblommor som anhöriga har planterat på gravarna tas bort när skötselblommorna planteras.
 

Till skötsel med blommor väljs blommor från tabellen nedan

Blomgrupper 1 år (e) 5 år (e)  
Blomgrupp 1 24 137  
  3 fuxior eller      
  3 knölbegonior      
Blomgrupp 2 37 211  
  5 fuxior eller      
  5 knölbegonior       
Blomgrupp 3 14 80  
  5 sommarbegonior      
Blomgrupp 4 14 80  
  5 silverblad      
1 blomma ur grupp 1 10 57  
Morsdagsros 25 143 Morsdag i Finland: 2. söndagen i maj
Ljung (Erika) 12 68 Betalning före 15.9, planteras senast 5.10
Gravljus      
  alla helgons dag 10 57 Alla helgons dag i Finland: 1. lördagen i november
  julafton 10 57