Gravskötselavgifter för Karleby kyrkliga samfällighets begravningsplatser

Gravskötsel

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret mån-fre kl. 9-15, tfn 050 3147 234
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100
Besöksadress: Gustaf Adolfs gatan 16, 2:a våningen

Skötselavtalet träder i kraft när betalningen är gjord.

GRUNDSKÖTSEL (inga blommor ingår)

Skötselperioden är 1.6-31.8. Beställningar, som berör skötselperioden, tas emot fram till 14.6. 
Grundskötselavgiften debiteras enligt reserverade gravplatser.

 • 1 gravplats: 60 e/år
 • 2 gravplatser: 70 e/år
 • 3 gravplatser: 80 e/år
 • 4 gravplatser: 90 e/år
 • 5 gravplatser: 100 e/år
 • Urngrav: 30 e/år
 • Barngrav i Maries begravningsplats: 30 e/år

Grundskötselavtalet omfattar:

 • gravområdets underhåll
 • blomområdets underhåll, gödsling och bevattning, borttagning av vissna blommor
 • att hålla blom- och grönområdet snyggt, växtskyddsåtgärder vid behov

Avgift för blomområdets grundförbättring 30 e

 • debiters då gravskötselavtal ingås för första gången
 • bearbete och byte av växtunderlag ingår

SKÖTSEL MED BLOMMOR

- I skötsel med blommor ingår grundskötsel och de beställda blommorna.
- Vi kan inte ta färgönskemål i beaktande. Om någon blomstersort inte finns tillgänglig, förbehåller vi oss rätt att byta till en annan sort.
- Blommorna till skötselgravarna planteras mellan den 10.–20.6. beroende på vädret. Vårblommor som anhöriga har planterat på gravarna tas bort när skötselblommorna planteras.
 

Blommor som man kan välja till skötsel med blommor:

 • Blomgrupp 1 (3 fuchsior eller 3 knölbegonior): 24 e/år
 • Blomgrupp 2 (5 fuchsior eller 5 knölbegonior): 37 e/år
 • Blomgrupp 3 (5 sommarbegonior): 14 e/år
 • Blomgrupp 4 (5 silverblad): 14 e/år
 • 1 blomma ur grupp 1: 10 e/år
 • Morsdagsros: 25 e/år (Morsdag är i Finland 12.5.2024)
 • Ljung (erica): 12 e/år (Betalning före 15.9, planteras senast 5.10)
 • Gravljus på alla helgons dag: 10 e/år (Alla helgons dag är i Finland 2.11.2024)
 • Gravljus på julafton: 10 e/år