Gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022

Paananen Jukka, ordf.
Snellman Hans, viceordf.

Karleby finska församling:

Aho Annu
Annala Heini
Haapasaari Emma

Hulkko Pekka (1.1.2019–31.12.2019)
Isotalus Tiina (1.1.2019–31.12.2019)
Jyrinki Kirsti
Kellosalo Anne
Kinnunen Erkki
Kuusniemi Hannu
Leivo Marjaana
Läspä Sirpa
Nurmi Pekka
Nyakwama Minna
Paananen Jukka
Passoja Merja
Pensaari Paula
Rytioja Antti
Salmi Marjo
Sarkkinen Mika
Store Ida-Emilia
Suonsyrjä Ilkka
Sykäräinen Sakari
Syrjälä Tommi
Taskila Petri
Teerikangas Kristiina
Urpilainen Pirjo
Valli Eemeli 

Karleby svenska församling:

Bäck Solveig
Haals Benita (1.1.2019–31.12.2019)
Kankkonen Niklas
Lindqvist Mikael
Petersson Thomas
Sandell Torbjörn
Smedjebacka Sonja
Snellman Hans 

Kaustby och Ullava församling:

Hanhikoski Kari
Kentala Jussi
Kettu Terttu
Linnarinne Tanja
Myllymäki Raimo
Salo Oili

Kelviå församling:

Hankaniemi Leena
Honkala Ville (1.6.2020-31.12.2022)
Jylhä Harri
Kallinen Markku (1.2.2020–31.12.2022)
Kivistö Irja
Luoma Otto (1.1.2019-31.5.2020)
Muuraiskangas-Nissilä Tuula (1.1.2019–31.1.2020)
Timlin Juhani

Lochteå församling:

Haverinen Risto
Hyyppä Pentti
Niemi Heikki
Orjala Vuokko

Halso församling:

Hietalahti Paavo (1.1.2020–31.12.2022)
Lindfors Kalevi (1.1.2020–31.12.2022)
Mikkonen Hannu (1.1.2020–31.12.2022)

Ordförandeklubba med böcker i bakgrunden.

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kykrofullmäktige är samfällighetens högsta beslutande organ.
Medlemmarna till den väljs med allmänna val för en fyraårsperiod.
Gemensamma fullmäktiges möten är öppna för allmänheten. 

Gemensamma kyrkofullmäktige i Karleby kyrkliga samfällighet har 51 platser fördelade per församling enligt följande:

Karleby finska församling - 25
Karleby svenska församling - 7
Kaustby och Ullava församling - 6
Kelviå församling - 6 
Lochteå församling - 4 
Halso församling - 3 

Mötesprotokoll

Gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll från 2019 och 2020 hittar du här under.

Information gällande äldre protokoll ges av förvaltningssekreterare Susanna Herlevi.