Priser gällande begravningar 1.1.2023

För personer med krigsveterantecken och deras äkta makar är gravplatsen avgiftsfri oberoende av hemort.

Avgifter för överlåtande av gravplats och avgifter som hör till begravningsverksamheten skall vara desamma för alla dem, som i lagen om hemkommunen (201/1994) menad hemkommun vid dödspunkten var inom Karleby kyrkliga samfällighetens område.

Kistgravplats

 • Från hemorten 200 e
 • Från annan ort 400 e

Barngravplats

 • Från hemorten 45 e
 • Från annan ort 90 e

Underlagsbalk för gravsten 

 • 150 e, debiteras alltid i samband med begravning på kistgravorådet vid Anna gravgård

Urngravplats

Urngravplats: innehåller 6 gravplatser

 • Från hemorten 90 e
 • Från annan ort 180 e

Urngravplats: innehåller 4 gravplatser

 • Från hemorten  60 e
 • Från annan ort 120 e

Gravplats: minneslund och stöområde

 • Från hemorten 25 e
 • Från annan ort 50 e

Namnplatta till den gemensamma minnesstenen för dem som är begravda i minneslunden och stöområdet (namnplatta, gravering och montering)

 • 145 e

Namnplatta till den gemensamma minnesstenen för gravar som återlämnats tillbaka (namnplatta, gravering och montering)

 • Uppgifter för en avliden 80 e
 • Uppgifter för två avlidna 100 e

Arbetskostnader (öppning, täckning och grundiståndsättning)

Kistgravning

 • Från hemorten 290 e
 • Från annan ort  490 e

Kistans storlek < 1 m

 • Från hemorten 90 e
 • Från annan ort 180 e

Urnbegravning

 • Från hemorten 75 e
 • Från annan ort 120 e

Förflyttning av kista till graven

 • Från hemorten 50 e
 • Från annan ort 500 e

Kremering

 • Från hemorten 200 e
 • Från annan ort 350 e

Postkostnader för urna

 • 60 e

Förtflyttning av gravsten

 • Gravstenens storlek < 1 m  80 e
 • Gravstenens storlek > 1 m  150 e
 • Kanstensområdena (kanstenar, stegplattor och blomkanter) 250 e
 • Avdrag från betalningen ifall kansternarna inte placeras tillbaka 50 e
 • Annat krävande tilläggsarbete till exempel  - stora kant- och täckstenar, stora gravstenar (bredd > 1,8 m, höjd > 1,25 m) samt grundstenar 60 e

Hyra för kylrum (gäller endast kistor)

 • Från hemorten gratis för de tre första veckorna, sedan 10 e / påbörjad vecka 
 • Från annan ort 8 e / dag

Hyra av jordfästningskapell eller kyrka

 • Medlem av egen församling gratis
 • Övriga 150 e