Priser gällande begravningar 1.2.2019

 • Gravplatsavgifter fastställda av gemensamma kyrkofullmäktige 18.12.2018.
 • Övriga avgifter fastställda av gemensamma kyrkorådet 29.11.2018. 
 • För personer med krigsveterantecken och deras äkta makar är gravplatsen avgiftsfri oberoende av hemort.

Avgifter för överlåtande av gravplats och avgifter som hör till begravningsverksamheten skall vara desamma för alla dem, som i lagen om hemkommunen (201/1994) menad hemkommun vid dödspunkten var inom Karleby kyrkliga samfällighetens område.

Kistgravplats

 • Från hemorten 200 e
 • Från annan ort 400 e

Barngravplats

 • Från hemorten 45 e
 • Från annan ort 90 e

Underlagsbalk för gravsten 

 • 125 e, debiteras alltid i samband med begravning på kistgravorådet vid Anna gravgård

Urngravplats

Urngravplats: innehåller 6 gravplatser

 • Från hemorten 90 e
 • Från annan ort 180 e

Urngravplats: innehåller 4 gravplatser

 • Från hemorten  60 e
 • Från annan ort 120 e

Gravplats: minneslund och stöområde

 • Från hemorten 25 e
 • Från annan ort 50 e

Minneslundens namnplatta och gravering

 • 125 e

Arbetskostnader (öppning, täckning och grundiståndsättning)

Kistgravning

 • Från hemorten 290 e
 • Från annan ort  490 e

Kistans storlek < 1 m

 • Från hemorten 90 e
 • Från annan ort 180 e

Urnbegravning

 • Från hemorten 75 e
 • Från annan ort 120 e

Förtflyttning av gravsten

 • Gravstenens storlek < 1 m  80 e
 • Gravstenens storlek > 1 m  150 e
 • Kanstensområdena (kanstenar, stegplattor och blomkanter) 250 e
 • Avdrag från betalningen ifall kansternarna inte placeras tillbaka 50 e
 • Annat krävande tilläggsarbete till exempel  - stora kant- och täckstenar, stora gravstenar (bredd > 1,8 m, höjd > 1,25 m) samt grundstenar 60 e

Hyra för kylrum (gäller endast kistor)

 • Från hemorten gratis för de två första veckorna, sedan 10 e / påbörjad vecka 
 • Från annan ort 8 e / dag

Hyra av jordfästningskapell eller kyrka

 • Medlem av egen församling gratis
 • Medlem av annan ev. luth. församling, ortodox och katolik 70 e
 • Person ur befolkningseregistret 150 e