Priser gällande begravningar 1.2.2019

  • Gravplatsavgifter fastställda av gemensamma kyrkofullmäktige 18.12.2018.
  • Övriga avgifter fastställda av gemensamma kyrkorådet 29.11.2018. 
  • För personer med krigsveterantecken och deras äkta makar är gravplatsen avgiftsfri oberoende av hemort.

Avgifter för överlåtande av gravplats och avgifter som hör till begravningsverksamheten skall vara desamma för alla dem, som i lagen om hemkommunen (201/1994) menad hemkommun vid dödspunkten var inom Karleby kyrkliga samfällighetens område.

Kistgravplats    
Från hemorten    200 e
Från annan ort    400 e
     
Barngravplats    
Från hemorten   45 e
Från annan ort    90 e
     
Underlagsbalk för gravsten   125 e

Debiteras alltid i samband med begravning
på kistgravorådet vid Anna gravgård

   
Urngravplats    
Urngravplats: innehåller 6 gravplatser    
Från hemorten          90 e
Från annan ort       180 e
     
Urngravplats: innehåller 4 gravplatser    
Från hemorten    60 e
Från annan ort    120 e
     
Gravplats: minneslund och ströområde    
Från hemorten   25 e
Från annan ort    50 e
     
Minneslundens namnplatta och gravering     125 e
     
Arbetskostnader    
(öppning, täckning och iståndsättning av grund)    
     
Kistbegravning    
Från hemorten    290 e
Från annan ort    490 e
     
Kistans storlek < 1 m    
Från hemorten      90 e
Från annan ort    180 e
     
Urnbegravning    
Från hemorten          75 e
Från annan ort     120 e
     
Förtflyttning av gravsten    
Gravstenens storlek:    
< 1 m       80 e
> 1 m   150 e
Kantstensområdena    250 e
(kantstenar, stenplattor och blomkanter)    
     

Avdrag från betalningen ifall kansternarna inte
placeras tillbaka   

  50 e
Annat krävande tilläggsarbete     60 e

- stora kant- och täckstenar, stora gravstenar
(bredd > 1,8 m, höjd > 1,25 m) samt grundstenar

   
     
Hyra för kylrum (gäller endast kistor)    
Från hemorten    

Gratis för de två första veckorna, sedan 10 € / påbörjad
vecka

   
Från annan ort    8 e/dygn
     
Hyra av jordfästningskapell eller kyrka    
Medlem av egen församling    gratis

Medlem av annan ev. luth. församling, ortodox
och katolik    

  70 e
Person ur befolkningseregistret   150 e