Karleby kyrkliga samfällighetens prislista för hyror av utrymmen 

Kostnaden för tvätt av borddukar tillkommer
Priserna innehåller Moms. 24%

Prislistan i pdf-format

    Minnes-stund   Annan tillställning
(1 dag)
  Tillställning    
fre-sö (t.x.e.Bröllop)
   
Karleby församlingscenter                
Nedre salen    200 e   250 e   500 e   Endast utrymmet, hyresgästen ordnar själv serveringen (catering)
Övresalen   150 e   100 e       Endast utrymmet, ingen servering
Nedre salen + övresalen   300 e   350 e   700 e   Endast utrymmet, hyresgästen ordnar själv serveringen (catering)
Mikaelsalen och kaféet   250 e   300 e   600 e   Endast utrymmet, hyresgästen ordnar själv serveringen (catering)
    100 e   100 e       Endast utrymmet, ingen servering
Små sammanträdesutrymmen (t.ex. Kulmahuone osv.)   80 e   100 e       Endast utrymmet, ingen servering
Lähetyssoppi   100 e   100 e       Endast utrymmet, hyresgästen ordnar själv serveringen (catering)
                 
Kyrkbackens församlingshem                
Anders-salen och kaféet   300 e   350 e   700 e   Endast utrymmet, hyresgästen ordnar själv serveringen (catering)
Anna-salen och kaféet   250 e   300 e   600 e   Endast utrymmet, hyresgästen ordnar själv serveringen (catering)
Martha-salen   150 e   200 e   400 e   Endast utrymmet, hyresgästen ordnar själv serveringen (catering)
Öja-auditoriet   300 e   300 e       Endast utrymmet/utrymmet om serveringen beställs från samf. till Martha-salen
                 
Björkhagen                
Församlingssalen   150 e   200 e   400 e   Endast utrymmet, hyresgästen ordnar själv serveringen (catering)
                 
Yxpila                
Församlingssalen   150 e   200 e   400 e   Endast utrymmet, hyresgästen ordnar själv serveringen (catering)
                 
Halkokari                
Jylhänrinne   200 e   200 e   400 e   Endast utrymmet, hyresgästen ordnar själv serveringen (catering)
                 
Öja bykyrka                
Hela byggnaden   200 e   200 e   400 e   Endast utrymmet, hyresgästen ordnar själv serveringen (catering)
Kaféet   100 e   100 e       Endast utrymmet, hyresgästen ordnar själv serveringen (catering)
                 
Kalvholmen                
Huvudbyggnaden   200 e   300 e   600 e   Endast utrymmet, hyresgästen ordnar själv serveringen (catering)
        90 e       Brasrummet, dessutom bastuavgift 2 € / pers. eller 25 € / grupp
Inkvarteringsutrymmen       20 e       Dygn / pers., egna sängkläder, ingen frukost
                 
Torsö och Soldatskär                
Huvudbyggnaden   200 e   300 e   600 e   Endast utrymmet, hyresgästen ordnar själv serveringen (catering)
Inkvarteringsutrymmen       20 e       Dygn / pers., egna sängkläder, ingen frukost
                 
Kaustby församlingscenter och
Ullava församlingshem
               
Hela byggnaden   200 e   200 e   400 e   På samma gång ordnas servering
Salen, matsalen, smågruppsutrymmen   150 e   150 e   300 e   På samma gång ordnas servering
Matsalen   100 e   100 e   200 e   På samma gång ordnas servering
Smågruppsutrymmen eller övriga utrymmen   80 e   100 e   200 e   Endast utrymmet, ingen servering
                 
Nuolinen lägergård                
Huvudbyggnad   200 e   200 e   400 e   På samma gång ordnas servering
    100 e   100 e       Endast utrymmet, ingen servering
Inkvarteringsutrymmen       20 e       Dygn / pers., egna sängkläder, ingen frukost
                 
Kelviå församlingshem                
Hela byggnaden   200 e   200 e   400 e   På samma gång ordnas servering
Matsalen och Olkkari   150 e   150 e   300 e   På samma gång ordnas servering
Matsalen eller Olkkari   130 e   130 e   130 e   På samma gång ordnas servering
Matsalen, Olkkari eller Festsalen   80 e   80 e   80 e   Endast utrymmet, ingen servering
Dagklubbsutrymmen   50 e   50 e       Endast utrymmet, ingen servering
Kåtan   50 e   50 e       Endast utrymmet, ingen servering
                 
Lochteå församlingshem och prästgård                
Församlingshem, hela byggnaden   200 e   200 e   400 e   På samma gång ordnas servering
        150 e       Endast utrymmet, ingen servering
Församlingshem, salen   100 e   100 e   200 e   På samma gång ordnas servering
        80 e       Endast utrymmet, ingen servering
Prästgård   200 e   200 e   400 e   På samma gång ordnas servering
        150 e       Endast utrymmet, ingen servering
Halså församlingshem                
Hela byggnaden   105,40 e   105,40       På samma gång ordnas servering