Visionen för Karleby kyrkliga samfällighets strategi är:

Tillsammans är vi modiga! - Vi möts i vardag och fest

Inom kommunikation betyder visionen att

  • kommunikation är samarbete och växelverkan som görs tillsammans, med respekt för kyrkans värderingar.
  • vi vågar kontinuerligt förnya kommunika-tionen i takt med att informationskanalerna och teknologin utvecklas.
  • kommunikationen är samtalande, respektfull, tydlig och tillgänglig.

(Utdrag ur Karleby kyrkliga samfällighets kommunikationsstrateg  för åren 2023-2026)

En person sitter vid datorn, bara händerna syns.

Informationsenheten

Informationsenheten vid Karleby kyrkliga samfällighet förmedlar information om församlingarnas budskap, verksamhet och förvaltning. De viktigaste kanalerna för informationen är:

Hemsidorna

På hemsidorna hittar du uppdaterad information om både församlingarna och samfälligheten. Du kan ge respons på hemsidorna via Feedback-sidan. Vi uppskattar din åsikt. 
 

Församlingssidorna i Kokkolatidningen

Samfällighetens församlingssidor i Kokkola-tidningen.

Kokkolatidningen är en gratis stadstidning som delas ut en gång i veckan till varje hem i området. Församlingssidorna finns på de sista sidorna. 
Karleby svenska församling är med på dessa sidor med veckoprogrammet, annonser och notiser. 
Senaste Kokkolatidningen som mobilversion.

Facebook 

Varje församling har egna Facebook sidor.

Karleby svenska församling
Kokkolan suomalainen seurakunta
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta
Halsuan seurakunta

Följ och delta i diskussionerna på de sociala medierna.

Videon

På Karleby kyrkliga samfällighets Youtube-kanal kan du titta på de videor som informationsavdelningen gjort. Genom att logga in på Youtube kan du beställa samfällighetens kanal och alltid vara ajour med det nyaste videomaterial.

Alla församlingar har också en egen Youtube-kanal:

Karleby svenska församling
Kokkolan suomalainen seurakunta
Kälviän seurakunta
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Lohtajan seurakunta
Halsuan seurakunta

Informationsenheten

består av en kommunikationsschef, två deltidsanställda informatörer samt en byråsekreterare som jobbar vid infodisken i församlingscentrets första våning. Informationsenhetens gemensamma e-postadress är info.kokkola@evl.fi