"Kommunikation är församlingens huvuduppgift. Det innebär att förmedla glädjebudskapet, att tala till människor, att bygga upp gemenskapen. Församlingarna och församlingsborna inom Karleby kyrkliga samfällighet är alla olika, men budskapet är detsamma. Församlingen har världens bästa och viktigaste budskap att förmedla. Det är inte enbart de anställda som förmedlar det, också varenda församlingsmedlem kan förmedla budskapet. Närkommunikation är det som fungerar allra bäst."

(Utdrag ur Kommunikationsplan för Karleby kyrkliga samfällighet för åren 2019-2022)

En person sitter vid datorn, bara händerna syns.

Informationsenheten

Informationsenheten vid Karleby kyrkliga samfällighet förmedlar information om församlingarnas budskap, verksamhet och förvaltning. De viktigaste kanalerna för informationen är:

Hemsidorna

Dessa nya hemsidor öppnades i juni 2020 Här hittar du uppdaterad information om både församlingarna och samfälligheten. Du kan ge respons på hemsidorna via Feedback-sidan. Vi uppskattar din åsikt. 
 

Församlingssidorna i Kokkolatidningen

Samfällighetens församlingssidor i Kokkola-tidningen.

Kokkolatidningen är en gratis stadstidning som delas ut en gång i veckan till varje hem i området. Församlingssidorna finns på de sista sidorna. 
Karleby svenska församling är med på dessa sidor med veckoprogrammet, annonser och notiser. 
Senaste Kokkolatidningen som mobilversion.

 

Karleby söndagsmagasin kl 10-13 i Radio Dei (105,3  / 91,8 MHz)

Gudstjänsten från Karleby svenska församling radieras söndagar kl 12 i Karleby söndagsmagasin på Radio Deis Karlebyfrekvens. Den finska gudstjänsten radieras kl 10, och efter den sänds finskspråkigt program och - när det finns tid - musik också på svenska.


Facebook 

Varje församling har egna Facebook sidor.

Karleby svenska församling
Kokkolan suomalainen seurakunta
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta
Halsuan seurakunta

Följ och delta i diskussionerna på de sociala medierna.

Videon

På Karleby kyrkliga samfällighets Youtube-kanal kan du titta på de videor som iformationsavdelningen gjort. Genom att logga in på Youtube kan du beställa samfällighetens kanal och alltid vara ajour med det nyaste videomaterial.

Alla församlingar har också en egen Youtube-kanal:

Karleby svenska församling
Kokkolan suomalainen seurakunta
Kälviän seurakunta
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Lohtajan seurakunta
Halsuan seurakunta

 

Informationsenheten

består av en informationschef, två deltidsanställda informatörer samt en byråsekreterare som jobbar vid infodisken i församlingscentrets första våning. Informationsenhetens gemensamma e-postadress är info.kokkola@evl.fi