Hon har det bästa jobbet man kan ha

Varför sökte du jobb inom kyrkan?
- Ända sedan tonåren har jag haft en längtan att få arbeta inom kyrkan. Jag har upplevt hur Gud sedan har lett mig steg för steg både i studieval och med arbeten så att jag idag är där jag är. Pusselbitar har längs med vägen hela tiden fallit på plats.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
- Det är svårt att säga hur en "typisk" arbetsdag ser ut, för det kan variera så mycket. Arbetsuppgifterna är flera och olika; jag håller mottagning, förbereder och håller andakter, medverkar i olika grupper och planerar program för dem, gör hembesök, deltar i olika möten m.m.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb?
- Att vara idérik. Och att hjälpa på rätt sätt i olika situationer.

Vad är mest belönande?
- Alla människokontakter! Och så tycker jag det är det bästa jobbet man kan ha då man får berätta om och ge vidare av Jesus på olika sätt, både i ord och handling.

När deltog du senast i gudstjänsten?
- Senaste söndag då jag och min kollega blev välsignade till tjänst. Det var en fin och högtidlig stund.

Vad gör du på fritiden?
- Fritiden tillbringar jag med min familj. Då det finns tid och möjlighet sysslar jag gärna med musik eller någon form av handarbete.

Annette Ståhl jobbar som diakon i Karleby svenska församling.

Hennes intervju publicerades på församlingssidorna i Kokkola-tidningen 23.11.2011.