Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästaren förbereda kyrkans lokaler för tillbedjan och kyrkliga förrättningar så som dop, äktenskap och välsignelse. Kyrkvaktmästaren hjälper prästen och kantorn, guidar besökare och säkerställer att det tekniska i kyrkans lokaler fungerar.


suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kälviän seurakunta


suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Halsuan seurakunta

suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kaustisen ja Ullavan seurakunta


suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Lohtajan seurakunta

suntio-vahtimestari - kyrkvaktmästare-vaktmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling


suntio - kyrkvaktmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling


suntio - kyrkvaktmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling

suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kaustisen ja Ullavan seurakunta