Har plats och uppgift i kyrkan

Varför sökte du jobb inom kyrkan?
- Jag vill kunna leva ut min kristna tro i mitt jobb. Jag känner att jag har en plats och en uppgift inom kyrkan.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
- Mina arbetsdagar är mycket varierande eftersom jag arbetar både inom diakoni och ungdomsarbete.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb?
- Att hitta balansen mellan diakonin och ungdomsarbetet.

Vad är mest belönande?
- Att få vara öppen med min tro.

Vad gör du på fritiden?
- Läser böcker och umgås med familj och vänner.

Vilket bibelställe tilltalar dig för tillfället?
- ”Lägg allt du gör i Herrens hand, så kommer dina planer att lyckas.” Ordspråksboken 16:3

Vilken andlig sång eller psalm är din favorit?
- Lovsången God’s not dead eller psalm 524 Bred dina vida vingar, eftersom de påminner mig om kärleken från en levande Herre.

Frida Laakso (Backström) arbetar som diakon och ungdomsarbetsledare i Karleby svenska församling.

Hennes intervju publicerades på församlingssidorna i Kokkola-tidningen 15.2.2017.