Begravningsväsendet

Beställning av gravskötsel

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret, tfn 050 3147 234
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
Besöksadress: Gustaf Adolfs gata 16, 2:a våningen
mån-fre kl 9-15.


Reservering av gravplats

Anna och Maria begravningsplatser
kontoret, Bågvägen 1, 67100 Karleby
050 3147 477
måndag-torsdag kl 9-14
Begravningsarbetsledaren ger råd och hjälp i begravningsärenden samt informerar om gravar och deras inlösningspriser.

Elisabeth begravningsplats
kontoret, Elisabethvägen 42, 67700 Karleby
050 3147 478
måndag-torsdag kl 9-14
Begravningsplatsarbetsledaren och kyrkvaktmästaren ger råd och hjälp i begravningsärenden, informerar om gravar och deras inlösningspriser.

Kaustby begravningsplats
Gravplatser i Kaustby bokas av församlingens vaktmästare.
050 3147 212

Ullava begravningsplats
Gravplatser i Ullava bokas av församlingens vaktmästare.
050 3147 516

Kelviå begravningsplats
Gravplatser i Kelviå bokas av församlingens vaktmästare.
050 3147 520

Lochteå begravningsplats
Gravplatser i Lochteå bokas av församlingens vaktmästare.
050 3147 523

Halso begravningsplats
Gravplatser i Halso bokas av församlingens vaktmästare.
040 757 7345

A K L R S V

A


suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kälviän seurakunta

K


hautausmaan työntekijä - suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Halsuan seurakunta

hautausmaan työntekijä - suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

hautaustoimen päällikkö - begravningsväsendets chef

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

hautausmaan työntekijä - suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kaustisen ja Ullavan seurakunta

L


hautausmaan työnjohtaja

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

R


suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Lohtajan seurakunta

S


hautausmaan työnjohtaja - begravningsplatsarbetsledare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

hautausmaan työntekijä - suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

V


puutarhuri - trädgårdsmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kaustisen ja Ullavan seurakunta