Catering

Det är möjligt att även beställa catering till familjefester som hålls i Karleby kyrkliga samfällighets utrymmen. Samfällighetens yrkeskunniga och vänliga kökspersonal ordnar med god mat och servering samt förbereder utrymmena och ombesörjer städningen efteråt.

Du kan ta kontakt med personalen och komma överens om serveringen samt få prisuppgifter.

Bild av dukat bord samt bild av mat på ett bord.

Kontaktpersonerna är:

  • Karleby församlingscenter (Nedre salen, Mikaelsalen, Lähetyssoppi), församlingscentrets kök, tfn 050 3147 539
  • Kyrkbackens församlingshem (Anders-, Anna- ja Marthasalen), serviceansvarig, tfn 050 3147 559
  • Kalvholmens lägercenter, Kalvholmens kök, tfn 050 3147 596 eller 050 3147 597
  • Kaustby församlingscenter, Ullava församlingshem, Nuolinens lägergård, serviceansvarig, tfn 050 3147 572
  • Kelviå församlingshem, serviceansvarig tfn 050 3147 577
  • Lochteå-huset och prästgården samt Maringais bönehus, köksansvarig, tfn 050 3147 581
  • Halso församlingshus, församlingshusmor, tfn 040 3527 415

 


Mari Lehtiheimo

palvelupäällikkö - servicechef

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet