Lennart Segerstråles målning "Försoningens pris" med Jesus på korset.

Lennart Segerstråle -konstsamling

Församlingscentret i Karleby inrymmer en unik samling av Lennart Segerstråles (1892-1975) sakralkonst.

Lennart Segerstråle-konstsamling tillkom i samband med firandet av 100-årsminnet av konstnärens födelse 1992. Sedan dess har samlingen utökats med flera verk och omfattar för tillfället över 50 målningar.

Andligt genombrott påverkade temavalBasunängel - målning av Lennart Segerstråle.

Konstprofessor Lennart Segerstråle var från början känd som fågelmålare. Genom åren utvecklades han till monumentalmålare som behärskade flera av konstens mest krävande tekniker, framför allt freskomåleriet.

Glasmåleriet blev för denna borgåkonstnär inkörsporten till den sakrala konsten i mitten av 1920-talet. Den sakrala konsten skulle också bli den mest synliga delen av hans omfattande produktion.

Lennart Segerstråle erfor ett personligt andligt genombrott strax innan krigsåren. Från den tidpunkten ville han i sin konst avbilda Bibelns budskap och den kristna tron. 

Samlingen i församlingscentret utgör många förarbeten till Lennart Segerstråles stora kompositioner. Således ger den en nyanserad uppfattning om hans vidlyftiga konstnärsskap och inspirationskällor.

Lennart Segerstråle var aktiv i sex årtionden och fick an efter ge utlopp för hela skalan av sitt konstnärliga kunnande. 

Livets källa - målning av Lennart Segerstråle.Rundvandringar

Två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten, är det möjligt att bekanta sig med Lennart Segerstråle-samlingen, då Karleby kyrkliga samfällighet arrangerar en guidad rundvandring.
 
En guidad rundvandring arrangeras i mån av möjlighet även för grupper intresserade av samlingen. Lisen Forsgård fungerar som kontaktperson, tfn 050 3147 448.

Broschyren över Lennart Segerstråle -konstsamlingen kostar 2 euro och kan köpas vid Karleby kyrkliga samfällighets information, Västra Kyrkogatan 17.