Gudstjänst via nätet

Man kan lyssna till gudstjänsten direkt här. På samma sida kan man lyssna till gudstjänster från alla församlingar inom Karleby kyrkliga samfällighet