Församlingshem och -center

Församlingshemmen har en viktig roll vid ordnandet av minnestunder, födelsedagar och andra andliga tillställningar. 

 

Dukat för fest.