Sjukhusprästerna

står till tjänst för patienterna, personalen och de anhöriga med samtal, skolning och kyrkliga förrättningar. De kan kontaktas vi sjukhuspersonalen eller direkt per telefon eller e-post.

Kontakta oss när du

  • behöver någon som lyssnar eller vill samtala med någon
  • är rädd eller deprimerad
  • vill diskutera livets viktiga frågor eller önskar andlig vägledning
  • önskar förbön
  • vill fira Herrens heliga nattvard
  • vill ta avsked av den avlidne

Anne Peltomaa
Ansvarsområden:
• somatiska- och allmänmedicinska avdelningarna

Matti Aho
Ansvarsområden:
• psykiatriska avdelningarna

Sjukhusprästerna besöker även andra avdelningar vid behov.

Stilla rummet

är beläget i 0-våningen, ingången är på vänstra sidan av medicinska avdelningen 9. Stilla rummet är tänkt för både patienter, anhöriga och personal. 

Video om sjukhusprästernas arbete (på finska)

YouTube-video


Matti Aho

johtava sairaalapastori - ledande sjukhuspastor

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


Anne Peltomaa

sairaalapastori - sjukhuspastor

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet