Direktionerna i Karleby kyrkliga samfällighet

Samfällighetens gemensamma arbetsformer styrs av direktionerna som valts av gemensamma kyrkofullmäktige.

Förutom personal- och ekonomiförvaltningen, gravväsendet och fastighetsväsendet har kyrkliga samfälligheten gemensamma arbetsområden som betjänar alla församlingar: familjerådgivningscentralen, sjukhussjälavården och informationen.

Arbetsområdenas verksamhet styrs av direktionerna tillsammans med ifrågavarande arbetsområdets anställda.

Samdirektionen för familjerådgivningscentralen 2019-2022

Lassila Ismo - suppleant Kettu Terttu
Ukskoski Seppo - suppleant Urpilainen Pirjo
Wargh Anton - suppleant Haverinen Risto
Karleby prosteris diakonikommitteé:
Wentin Lea - suppleant Karhulahti Tiina
Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Kaivosoja Matti ordf. - suppleant Aspvik Ulla
Lönnbäck Minna - suppleant Kosonen Jaakko
Seppälä Arja - suppleant Ruisaho Sakari

Sjukhussjälavårdsdirektionen 2019-2022

Teirikangas Ilona, ordf. - suppleant Klemola Anna-Mari
Passoja Terttu - suppleant Saari Sinella
Mäkelä Rolf-Erik - suppleant Nygård Erica
Honkala Ville - suppleant Peltokorpi Eeva
Haverinen Risto - suppleant Ojala Tuomo
Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Kurikkala Piia - suppleant Rahkonen Marko
Toskala Eija - suppleant Ruisaho Sakari

Fastighets- och begravningsväsendets direktion 2019-2022

Kuismin Jouko, ordf. - suppleant Sykäräinen Sakari
Heikkilä Anna-Leena - suppleant Passoja Merja
Brandt Mikael - suppleant Haals Benita
Linnarinne Tanja - suppleant Myllymäki Raimo
Kivistö Irja - suppleant Timlin Juhani
Perander Mikko - suppleant Tuomaala Pirkko
Hietalahti Erkki - suppleant Lindfors Kalevi

Samdirektionen för Karleby regioncentralregister 2022

Hulkko Pekka, ordf. - (Karleby kyrkliga samfällighets representant i gemensamma kyrkofullmäktige)
Harju Jorma - suppleant Saaranen Minna (Toholammin seurakunta)
Haukilahti Katri - suppleant Seppä Eija (Perhon seurakunta)
Karhulahti Juha - suppleant Sirviö Jouni (Karleby kyrkliga samfällighet)
Latomaa Merja - suppleant Parpala Vesa (Vetelin seurakunta)
Typpö Sakari - suppleant Hanhineva Jaana (Kannuksen seurakunta)
Sandell Torbjörn - (Karleby kyrkliga samfällighets representant i gemensamma kyrkorådet)

Samfälligheten har också två arbetsgrupper som valts av gemensamma kyrkorådet.

Informationsarbetsgruppen 2021-2022

Kuusniemi Hannu ordf.
Hietalahti Riikka
Järvenpää Satu
Luoto Eeva-Liisa
Mäkelä Rolf-Erik
Orjala Vuokko

Suppleanter:
Jansson Peter
Sarkkinen Mika

Bildkonstarbetsgruppen 2021-2022

Palosaari Auli, ordf.
Forslund Henrik
Haapaniemi Liisa
Tiainen Esa

Suppleant:
Passoja Merja