Direktionerna i Karleby kyrkliga samfällighet

Samfällighetens gemensamma arbetsformer styrs av direktionerna som valts av gemensamma kyrkofullmäktige.

Förutom personal- och ekonomiförvaltningen, gravväsendet och fastighetsväsendet har kyrkliga samfälligheten gemensamma arbetsområden som betjänar alla församlingar: familjerådgivningscentralen, sjukhussjälavården och informationen.

Arbetsområdenas verksamhet styrs av direktionerna tillsammans med ifrågavarande arbetsområdets anställda.

Samdirektionen för familjerådgivningscentralen 2023-2026

Gemensamma kyrkofullmäktige:
Sari Maunula, ordf. - suppleant Ismo Lassila
Risto Nikkanen - suppleant Johanna Malvisto
Kari Pappinen - suppleant Erica Nygård

Karleby prosteris diakonikommitté:
Ulla-Maija Karvonen - suppleant Tiina Karhulahti

Mellersta Österbottens välfärdsområde:
Markus Heikell - suppleant Jaakko Kosonen
Tarja Oikarinen-Nybacka - suppleant Maarit Biskop
Arja Seppälä - suppleant Teemu Parpala
 

Sjukhussjälavårdsdirektionen 2023-2026

Karleby finska församling:
Jari Kolmonen, ordf. - suppleant Lars-Olof Nygård

Karleby svenska församling:
Trygve Borg - suppleant Juliana Sten

Kaustby och Ullava församling:
Anna-Mari Klemola - suppleant Terttu Kettu

Kelviå församling:
Jiska Gröhn - suppleant Reetta Hjelm

Lochteå församling:
Tuomo Ojala - suppleant Soili Kero

Halso församling:
Kaarina Koivisto - suppleant Kimmo Kentala

Mellersta Österbottens välfärdsområde:
Piia Kurikkala - suppleant Marko Rahkonen
Eija Toskala - suppleant Sakari Ruisaho

Fastighets- och begravningsväsendets direktion 2023-2026

Karleby finska församling:
Esa Saari, ordf. - suppleant Anna-Leena Heikkilä
Sakari Sykäräinen - suppleant Tiia Horila

Karleby svenska församling:
Hans Ahola - suppleant Niklas Kankkonen

Kaustby och Ullava församling:
Tanja Linnarinne - suppleant Matti Mustajärvi

Kelviå församling:
Irja Kivistö - suppleant Harri Jylhä

Lochteå församling:
Pentti Hyyppä - suppleant Hanna Yrjänä

Halso församling:
Tiina Hautakoski - suppleant Kalevi Lindfors

Samdirektionen för Karleby regioncentralregister 2023-2026

Gemensamma kyrkofullmäktige:
Hulkko Pekka, ordf. - suppleant Matti Niemelä

Karleby kyrkliga samfällighet:
Juha Karhulahti - suppleant Jouni Sirviö

Kannus församling:
Sakari Typpö - suppleant Jaana Hanhineva

Perho församling:
Katri Haukilahti - suppleant Juha Aronen

Toholampi församling:
Sari Anttila - suppleant Eija Seppä

Vetel församling:
Merja Latomaa - suppleant Vesa Parpala


Samfälligheten har också två arbetsgrupper som valts av gemensamma kyrkorådet.

Informationsarbetsgruppen 2023-2024

Hannu Kuusniemi ordf.
Marko Aarnio
Ville Honkala
Satu Järvenpää
Elina Riekko
Hanna Yrjänä

Suppleanter:
Saara Tölli

Bildkonstarbetsgruppen 2023-2024

Auli Palosaari, ordf.
Henrik Forslund
Merja Passoja
Esa Tiainen

Suppleant:
Paula Pensaari