Halso kyrka

Perhontie 20 , 69510 Halso
040 172 2371

Halso kyrka.

Byggdes 1825-1826 av 17-åriga Jaakko Kuorikoski enligt hans fars Heikkis ritningar. 1882 byggdes kyrkstapeln av Juha Kuorikoski. Kyrkan genomgick en grundrenovering 1968-1969 då bland annat en ny orgel anskaffades och värmesystem installerades. Senaste grundrenoveringen genomfördes 2001.