Hyppää sisältöön

Församlingsvalet 2022

I församlingsvalet i höst väljs nya förtroendevalda i din församling för perioden 2023-2026. Församlingsvalet är ett lokalt val. Detta är ett ypperligt tillfälle för församlingens medlemmar att påverka kyrkans arbete i den egna närmiljön. Församlingens förtroendevalda beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. De förtroendevalda väljer också vem som blir lekmannaombud i kyrkomötet, som är det högsta beslutsfattande organet i hela kyrkan. 

Församlingsvalet är ett dubbelval i Karleby kyrkliga samfällighet. Man väljer både den egna församlingens församlingsråd, som leder församlingens verksamhet och samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige, som fattar de högsta besluten i samfälligheten. 

De båda valen har egna kandidatlistor. Samma person kan välja att kandidera i båda valen eller i bara det ena. 

Läs mera på den officiella webbplatsen.
 

Kungörelser

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022

Viktiga datum

  • 8–12.11 förhandsröstning
  • 20.11 valdag