Hyppää sisältöön

Vad fattar förtroendevalda beslut om?

Gemensamma kyrkofullmäktige

 • har den högsta beslutanderätten inom samfälligheten
 • beslutar om riktlinjerna för samfällighetens skatteprocent, ekonomi och budget
 • beslutar om inrättande och indragning av tjänster
 • beslutar om byggprojekt 
 • beslutar om gravplatsavgifter
 • fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan medlemsförsamlingarna
 • väljer förvaltningsdirektör
 • väljer medlemmarna till samfällighetens direktioner
 • väljer ett gemensamt kyrkoråd som ansvarar för den konkreta ledningen och bereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktiges möten är öppna, vem som helst kan ta del av kyrkofullmäktiges möten. 

De 51 platserna i kyrkofullmäktige för Karleby kyrkliga samfällighet fördelas mellan församlingarna i förhållande till medlemsantalet:

 • Karleby finska församling 25 platser
 • Karleby svenska församling 7 platser
 • Kaustby och Ullava församling 6 platser
 • Kelviå församling 6 platser
 • Lochteå församling 4 platser
 • Halso församling 3 platser

Församlingsrådet 

 • beslutar om församlingens verksamhet och sådant som berör den andliga verksamheten
 • förrättar församlingsval och kyrkoherdeval
 • väljer kaplan och andra församlingsanställda
 • godkänner församlingens budget och verksamhetsberättelse
 • väljer direktioner eller ansvarsgrupper för olika arbetsområden, som tillsammans med arbetsområdets anställda leder arbetet 
 • beslutar tillsammans med kyrkoherden om kollektändamål de söndagar då kyrkostyrelsen och stiftet inte har angett ändamålen 

Andra möjligheter att påverka

De förtroendevalda har också rösträtt i kyrkomötesval och väljer vem som blir beslutsfattare i kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet beslutar till exempel i frågor som gäller kyrkans lära och hela kyrkans ekonomi.

Affischen om församlingsvalet. Texten: sårbar, dyrbar, valbar. Ställ upp som den du är.

Ställ upp som kandidat och rösta sådan som du är – du är betrodd, önskad och älskad

Målet är att varje församling ska få förtroendevalda i alla åldrar, i olika livssituationer, från olika områden. Att rösta är ett bra sätt att påverka den egna församlingens angelägenheter. Vi är alla välkomna till kyrkan och välkomna att rösta.