Hyppää sisältöön

Valresultatet 2022

Vem blir vald?

Valresultatet påverkas av det totala antalet röster som kandidatlistan får och av kandidatens personliga röstetal. Resultatet avgörs av det jämförelsetal som varje kandidat erhåller. Olika kandidatlistor tilldelas platser i proportion till det totala antalet röster de fått. Ett liknande proportionellt valsystem används även i kommunala och statliga val.

Mandatperioden för de valda kandidaterna börjar 1.1.2023.

Hur många kandidater som väljs ut?

Platsfördelningen i kyrkofullmäktige

De 51 platserna i kyrkofullmäktige för Karleby kyrkliga samfällighet fördelas mellan församlingarna i förhållande till medlemsantalet (medlemsantalet
31.12.2021 inom parentes):

 • Karleby finska församling: 25 platser (23 983)
 • Karleby svenska församling: 7 platser (5 557)
 • Kaustby och Ullava församling: 6 platser (4 272)
 • Kelviå församling: 6 platser (3 574)
 • Lochteå församling: 4 platser (2 141)
 • Halso församling: 3 platser (922)

Församlingsrådens medlemsantal

 • Karleby finska församling: 16 medlemmar
 • Karleby svenska församling: 12 medlemmar
 • Kaustby och Ullava församling: 12 medlemmar
 • Kelviå församling: 10 medlemmar
 • Lochteå församling: 10 medlemmar
 • Halso församling: 8 medlemmar

Valnämnden bekräftade valresultatet söndagen 20.11.

 

Röstningsprocent

Röstningsprocent

(procenten för 2018 inom parentes)

 • Karleby finska församling 14,4 % (10,1 %)
 • Karleby svenska församling 14,8 % (17,7 %)
 • Kaustby och Ullava församling 15,8 % (18,1 %)
 • Kelviå församling 16,7 % (18,8 %)
 • Lochteå församling 18,7 % (19,3 %)
 • Halso församling (sämjoval)

Den nationella röstningsprocent 12,7 % (14,4 %)