Hyppää sisältöön

Valresultatet 2022

Valresultatet offentliggörs på kvällen på valdagen 20.11.2022.

Vem blir vald?

Valresultatet påverkas av det totala antalet röster som kandidatlistan får och av kandidatens personliga röstetal. Resultatet avgörs av det jämförelsetal som varje kandidat erhåller. Olika kandidatlistor tilldelas platser i proportion till det totala antalet röster de fått. Ett liknande proportionellt valsystem används även i kommunala och statliga val.

Mandatperioden för de valda kandidaterna börjar 1.1.2023.

Sämjoval 

Till det demokratiska valsystemet hör att man i första hand ordnar val. Sämjoval är dock möjligt i några situationer.

Sämjoval betyder att man inte ordnar röstning i församlingen utan alla nominerade kandidater blir ordinarie medlemmar eller suppleanter utan röstning.

Vid sämjoval är det ingen röstning på valdagen. Däremot ordnas nog förhandsröstning för röstberättigade från andra församlingar eftersom förhandsröstning ordnas i hela landet.

I kyrkliga samfälligheter ordnas två val: till gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsrådet. Båda valen har skilda kandidatlistor. I en kyrklig samfällighet kan det vara sämjoval i det ena valet men inte i det andra.

Kandidaterna i församlingar med sämjoval kan också besvara frågorna i valkompassen. Då har personen i fråga inget kandidatnummer.

Läs mer om sämjoval.

 

Röstningsprocent

Här uppdaterar vi församlingsvalets 2022 röstningsprocent i Karleby kyrkliga samfällighets församlingar.

Röstningsprocent 2018

Kokkolan suomalainen seurakunta 10,1 %
Karleby svenska församling 17,7 %
Kaustisen ja Ullavan seurakunta 18,1 %
Kälviän seurakunta 18,8 %
Lohtajan seurakunta 19,3 %
Halsuan seurakunta (sämjoval)

Den nationella röstningsprocent 14,4 %