Hyppää sisältöön

Såhär röstar du i församlingsvalet

  • Ta reda på vilken församling du tillhör! Du kan kontrollera uppgiften på pastorskansliet eller genom att fylla i blanketten här.
  • Välj din kandidat! Ta hjälp av valkompassen.
  • Församlingsvalet är ett dubbelval, du har alltså två röster. Med den vita röstsedeln röstar du på en kandidat till gemensamma kyrkofullmäktige och med den orange till församlingsrådet. 
  • 8–12.11 kan du förhandsrösta på vilken evangelisk-luthersk församlings förhandsröstningsställe som helst.
  • På den egentliga valdagen den 20.11 kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling kl. 11–20.
  • Ta med identitetsbevis.

Listan på vallokalerna publiceras på den här webbplatsen senare.

Hemmaröstning

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma (hemmaröstning) i den församling där han eller hon har antecknats i förteckningen över röstberättigade.

Anmälan om hemmaröstning ska göras skriftligt eller per telefon till pastorskansli senast fredagen 4.11.2022 före klockan 16.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen, om närståendevårdaren finns upptagen i förteckningen över röstberättigade i samma församling.

Vem kan rösta?

  • I församlingsvalet har redan 16-åriga rösträtt.
  • Det förutsätts inte att man deltagit i konfirmandundervisning eller blivit konfirmerad. Medlemskap är enda kriteriet.

Inte ännu medlem?
Bli medlem i kyrkan!

Affischen om församlingsvalet. Texten: kattmänniska, hundmänniska, medmänniska. Rösta som den du är.